efs 4 logotypy

Bank Żywności w Olsztynie w partnerstwie z Gminą Piecki realizuje projekt "Aktywni i kompetentni w Gminie Piecki" dofinansowany z Funduszy Europejskich   

Celem projektu jest zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej 15 osób zagrożonych ryzykiem ubóstwa lub wykluczenia społecznego w wieku 18-64 lata, w tym osób bezrobotnych zakwalifikowanych do trzeciego profilu pomocy, zamieszkałych na terenie Gminy Piecki poprzez objęcie ich w okresie od 01.08.2017 do 31.10.2018 roku usługami aktywnej integracji, w tym instrumentami aktywizacji społecznej, edukacyjnej i zdrowotnej, a w przypadku 3 uczestników dodatkowo instruentami aktywizacji zawodowej, prowadzącymi do podjęcia zatrudnienia przez co najmniej 20% uczestników.

Dofinansowanie projektu z UE: 263 974,43 zł

Zachęcamy wszystkie zainteresowane osoby do udziału w trwającej obecnie rekrutacji do projektu! Dokumenty rekrutacyjne --> formularz rekrutacyjny <-- należy składać od pon. do pt. w godz. 08:00-15:00 w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pieckach (ul. Zwycięstwa 35/2, 11-710 Piecki - I piętro, pok. nr 12) lub bezpośrednio u pracownika socjalnego. Więcej informacji na www.gopspiecki.strefa.pl lub pod nr tel. 89/741-38-90.

W ramach projektu zaplanowano realizację następujących form pomocy, którymi zostaną objęci uczestnicy:

- wsparcie dopasowane do indywidualnych predyspozycji;

- grupowe i indywidualne zajęcia z psychologiem, brokerem edukacyjnym, doradcą zawodowym, prawnikiem;

- kursy i szkolenia zawodowe;

- pośrednictwo pracy;

- wsparcie socjalne;

- możliwość zwrotu kosztów dojazdu oraz zapewnienie opieki nad osobami zależnymi na czas realizacji zajęć.

Zobacz Regulamin Rekrutacji tutaj.

 ZGŁOŚ SIĘ DO PROJEKTU JUŻ DZIŚ! REKRUTACJA TRWA!

Plakat rekrutacja Piecki poprawiony 2

Plakat projekt Piecki

Nasza strona wykorzystuje mechanizm plików cookies. W plikach cookies zapisujemy informacje służące do prawidłowego działania funkcjonalności strony, w celach reklamowych i statystycznych.

Akceptuję mechanizm cookies na tej stronie

EU Cookie Directive Module Information