efs 4 logotypy

Bank Żywności w Olsztynie w partnerstwie z Gminą Ruciane-Nida realizuje projekt "Aktywni i kompetentni w Gminie Ruciane-Nida" dofinansowany z Funduszy Europejskich

Celem projektu jest zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej 16 osób zagrożonych ryzykiem ubóstwa lub wykluczenia społecznego w wieku 18-64 lata, w tym osób bezrobotnych zakwalifikowanych do trzeciego profilu pomocy, zamieszkałych na terenie Gminy Ruciane-Nida poprzez objęcie ich w okresie od 01.08.2017 do 31.10.2018 roku usługami aktywnej integracji, w tym instrumentami aktywizacji społecznej, edukacyjnej i zdrowotnej, a w przypadku 4 uczestników dodatkowo instrumentami aktywizacji zawodowej, prowadzącymi do podjęcia zatrudnienia przez co najmniej 20% uczestników.

Dofinansowanie projektu z UE: 273 402,68.

Zachęcamy wszystkie zainteresowane osoby do udziału w trwającej obecnie rekrutacji do projektu! Dokumenty rekrutacyjne --> formularz rekrutacyjny <-- należy składać od pon. do pt. w godz. 07:00-15:00 w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rucianem-Nidzie (ul. Polna 1, 12-220 Ruciane-Nida, parter) lub bezpośrednio u pracownika socjalnego. Więcej informacji na www.mgops.ruciane-nida.pl lub pod nr tel. 87/ 423-16-40.

W ramach projektu zaplanowano realizację następujących form pomocy, którymi zostaną objęci uczestnicy:

- wsparcie dopasowane do indywidualnych predyspozycji;

- grupowe i indywidualne zajęcia z psychologiem, brokerem edukacyjnym, doradcą zawodowm, prawnikiem;

- kursy i szkolenia zwodowe;

- pośrednictwo pracy;

- wsparcie socjalne;

- możliwość zwrotu kosztów dojazdu oraz zapewnienie opieki nad osobami zależnymi na czas realizacji zajęć.

Zobacz Regulamin Rekrutacji tutaj.

ZGŁOŚ SIĘ DO PROJEKTU JUŻ DZIŚ! REKRUTACJA TRWA!

Plakat rekrutacja Ruciane

Plakat projekt Ruciane Nida

Nasza strona wykorzystuje mechanizm plików cookies. W plikach cookies zapisujemy informacje służące do prawidłowego działania funkcjonalności strony, w celach reklamowych i statystycznych.

Akceptuję mechanizm cookies na tej stronie

EU Cookie Directive Module Information