REGULAMIN KONKURSU EDUKACYJNEGO NA PLAKAT/INSCENIZACJĘ/FILMIK
§ 1. Postanowienia ogólne
1. Konkurs adresowany jest do  uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych województwa warmińsko-mazurskiego.
2. Organizatorem konkursu jest  Fundacja Bank Żywności w Olsztynie ul. Artyleryjska 34, 10-165 Olsztyn, tel. 89/535 87 25.
§ 2. Cel konkursu
Celem konkursu jest  wyłonienie najciekawszego plakatu, filmiku lub inscenizacji, które będą promować postawę niemarnowania żywności. Konkurs ma pobudzić wyobraźnię dzieci w celu przedstawienia zasad dotyczących niemarnowania żywności.
§ 3. Zasady uczestnictwa w konkursie
1. W konkursie mogą wziąć udział osoby pojedyncze, klasy, zespoły, grupy, koła ekologiczne, szkolne kluby zainteresowań;
2. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest zgłoszenie szkół biorących udział w konkursie drogą e-mailową: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub pocztową do Fundacji Bank Żywności w Olsztynie w terminie do 7 listopada 2012 r..
•    Organizator przekaże zgłoszonej szkole materiały informacyjne dotyczące tematyki niemarnowania żywności, które mogą być przydatne w realizacji działań konkursowych.
3. Etap I – kierowany jest do szkół:
a)   Utworzenie „Kąciku niemarnowania żywności” w ramach europejskiej akcji edukacyjnej „Dzień Zdrowego  Śniadania”, który obchodzony jest 8 listopada. Kąciki mają uświadamiać uczniom,
że śniadanie jest najważniejszym posiłkiem w ciągu dnia, dzięki któremu mają energię do nauki i zabawy oraz uczyć ich szacunku do żywności oraz niemarnowania jej.
W ramach „Kącików” uczniowie przygotują plakaty promujące niemarnowanie żywności.
        W „Kącikach” powinien znajdować się kosz/pojemnik, w którym dzieci będą mogły wkładać kanapki lub się nimi wymieniać. W ten sposób będą dzielić się żywnością i dzięki temu nie będą marnować drugiego śniadania.
b) Organizację eventu/wydarzenia szkolnego w dowolnej formie, na którym uczniowie zaprezentują przygotowane przez siebie filmiki lub inscenizacje/tematyczne scenki rodzajowe/przedstawienia promujące postawę niemarnowania żywności. Termin działania: listopad - 10 grudnia 2012 r.
Na wydarzenie powinni zostać zaproszeni rodzice uczniów biorących udział w konkursie.
Szkoła prześle Organizatorowi sprawozdanie opisujące działania zrealizowane w ramach konkursu, uwzględniające opis „Kącików” i eventów oraz nagrania / dokumentację z przeprowadzonych działań. Dodatkowo prosimy o przesłanie po trzech prac w każdej z kategorii (film, plakat i inscenizacje – najlepiej nagranie) do 15 grudnia 2012.

Fundacja Bank Żywności w Olsztynie oceni zgłoszone „Kąciki”  oraz event i nagrodzi szkoły, które wykazały się największą pomysłowością w organizacji tych dwóch wydarzeń do końca grudnia 2012 r.
Etap II – kierowany jest do uczniów:
Fundacja Bank Żywności w Olsztynie wyłoni z nadesłanych przez szkoły plakatów, filmów i inscenizacji  przygotowanych przez uczniów najciekawsze prace. Będą one mogły być  zaprezentowane na evencie, który będzie miał miejsce w terminie kwiecień-maj 2013 r.  Zwycięzcy zostaną  wyłonieni i nagrodzeni przez Organizatora podczas tego eventu.
Informacja o uczniach, którzy zwyciężyli etap końcowy oraz o dokładnym terminie i miejscu eventu, gdzie będą mogli się zaprezentować pojawi się na stronach www.olsztyn.bankizywnosci.pl , www.bankzywnosci.olsztyn.pl oraz pisemnie.
§ 3. Pozostałe ustalenia
1. Oceny prac zakwalifikowanych do etapu II dokona jury powołane przez Organizatora. Decyzja jury jest ostateczna.
2. Sytuacje nieobjęte regulaminem rozstrzygają Organizatorzy.
3. Jury wybierze i przyzna nagrody za  najciekawszy filmik/plakat/inscenizację kierując się następującymi kryteriami:

  •     zawartość merytoryczna;
  •     pomysłowość działań;
  •     ilość osób objętych działaniem;
  •     estetyka wykonania.

4. Prace nadesłane na konkurs nie będą zwracane, stają się własnością Organizatora.
5. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich
na rzecz Organizatora, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r., Nr 24, poz. 83) oraz do publikacji
w wydawnictwach wszelkiego typu, wydawanych przez Organizatora oraz w Internecie.
6. Przystąpienie do konkursu oznacza akceptację jego wszystkich warunków.


Zadanie współfinansowane ze środków otrzymanych z Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
Zadanie zrealizowane przy wsparciu finansowym Wojewody Warmińsko - Mazurskiego

Nasza strona wykorzystuje mechanizm plików cookies. W plikach cookies zapisujemy informacje służące do prawidłowego działania funkcjonalności strony, w celach reklamowych i statystycznych.

Akceptuję mechanizm cookies na tej stronie

EU Cookie Directive Module Information