Historia


Bank Żywności w Olsztynie jest organizacją utworzoną w sierpniu 2000 r. na wzór podobnie działających placówek w Polsce. Powołały go do życia trzy organizacje pozarządowe: Stowarzyszenie  „Dzieciom Wiejskim” z gminy Jonkowo, Olsztyńskie Stowarzyszenie Wsparcia Społecznego oraz Stowarzyszenie „Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka” (wystąpiło ze związku do 2007 roku). Od  2007 roku członkiem Banku Żywności jest Stowarzyszenie Propagowania Trzeźwości „Krokus” w Korszach.

Głównym celem działania naszej organizacji jest organizowanie systemu bezpłatnego pozyskiwania, gromadzenia a następnie bezpłatnej dystrybucji żywności. Bank Żywności pozyskuje wyłącznie artykuły nadające się do spożycia. Koszty działalności pokrywane są z dotacji, darowizn oraz składek. Działając na polu pomocy społecznej nie udzielamy bezpośrednio wsparcia osobom czy rodzinom ubogim, lecz wspomagamy organizacje zajmujące się dożywianiem osób najuboższych, niepełnosprawnych, bezdomnych, dzieci  i innych osób będących w trudnej sytuacji życiowej, a także zapobiegamy marnowaniu żywności.

Bank Żywności w Olsztynie, obok funkcji społecznej i ekonomicznej, spełnia funkcje edukacyjne i ekologiczne, ucząc, zwłaszcza młode pokolenie, wrażliwości na los drugiego człowieka, aktywności na rzecz innych.

Działalność Banku w istotny sposób wpływa na zaspokojenie najpilniejszych potrzeb osób potrzebujących, przyczynia się do pobudzenia ofiarności i gospodarności oraz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Poprzez różne formy pracy wolontariatu uwrażliwia młodzież na potrzeby innych ludzi i uczy podejmowania działań społecznych.
Nawiązujemy stałą współpracę z producentami żywności w naszym regionie  i współpracujemy z dużymi firmami przetwórstwa spożywczego, które wspierają inne Banki w kraju.

Obecnie nasz Bank jest profesjonalną organizacją, w pełni przygotowaną do obrotu żywnością, zgodnie ze wszystkimi procedurami sanitarnymi i innymi przepisami. Przez jedenaście lat zbudowaliśmy zaplecze techniczne: posiadamy w pełni wyposażony magazyn o powierzchni 1 504 m2, 4 samochody dostawcze, chłodnie w tym 2 moga pełnić funkcję mroźni, 4 wózki podnośnikowe samojezdne, 7 wózków paletowych, powierzchnię chłodniczą 195m3  i mroźniczą 30m3 potrzebną do realizacji programów. Posiadamy wdrożony system HACCP  i dedykowany system ISO. W tych latach realizowaliśmy strategię rozwoju Banku Żywności oraz przygotowaliśmy kompleksową diagnozę sytuacji niedożywienia dzieci w województwie warmińsko-mazurskim, na podstawie której opracowana została, pod naszym kierunkiem, strategia rozwiązania tego problemu. Bank Żywności w Olsztynie nie tylko pomaga żywnościowo, ale również edukuje w zakresie prawidłowego odżywiania i niemarnowania żywności. Dodatkowo aktywizujemy zawodowo osoby długotrwale bezrobotne – ponad 30 osób przeszło przeszkolenie zawodowe i obecnie pracuje na wolnym rynku pracy.

Działania Banku Żywności wpisały się na stałe w system pomocy społecznej  w województwie warmińsko-mazurskim.

Nasza strona wykorzystuje mechanizm plików cookies. W plikach cookies zapisujemy informacje służące do prawidłowego działania funkcjonalności strony, w celach reklamowych i statystycznych.

Akceptuję mechanizm cookies na tej stronie

EU Cookie Directive Module Information