Misja

Idea Banku Żywności opiera się na prostych założeniach: ograniczenie niedożywienia poprzez racjonalne zagospodarowanie nadwyżek żywności oraz zapobieganie zjawisku jej marnowania. Wszystkie działania podejmowane przez Bank u swych fundamentów posiadają te właśnie cele. Wiąże się to bezpośrednio z niesieniem pomocy najbardziej potrzebującym.

 

film 678

 

Naszym celem jest:

ikona bankzywnosci  zapobieganie marnowaniu żywności oraz prowadzenie edukacji w tym zakresie;

ikona bankzywnosci  wykorzystanie pozyskanej żywności na rzecz osób potrzebujących za pośrednictwem organizacji i instytucji
  wspierających te osoby;

Naszą dewizą jest szybka reakcja i działanie zaspokajające potrzeby odbiorców  i darczyńców. Budujemy zasady współpracy z organizacjami o charakterze lokalnym, które przeciwdziałają niedożywieniu. Tworzymy sieć, która trwale wpisuje się w system pomocy społecznej.
Nadrzędną wartością Banku Żywności jest zachowanie godności człowieka.

Zasady działania Banku Żywności:

ikona bankzywnosci  zasada non-profit realizowana poprzez pozyskiwanie żywności  oraz jej rozdział;

ikona bankzywnosci  zasada kierowania żywności do potrzebujących poprzez organizacje charytatywne zajmujące się bezpośrednio
  dożywianiem;

ikona bankzywnosci  tworzenie więzi między organizacjami, instytucjami i osobami, z zachowaniem zasady apolityczności oraz
  różnorodności światopoglądowej.

Sposoby działania Banku Żywności:

ikona bankzywnosci  wyszukiwanie rezerw żywności produkowanej w nadmiarze;

ikona bankzywnosci  pozyskiwanie żywności, szczególnie niehandlowej, w uszkodzonych opakowaniach, o krótkich terminach przydatności do spożycia;

ikona bankzywnosci  gromadzenie rezerw żywności i ich racjonalna, szybka dystrybucja;

ikona bankzywnosci  promowanie postaw przeciwdziałających marnowaniu żywności lub jej utylizacji;

ikona bankzywnosci  edukacja w zakresie prawidłowego odżywiania i kształtowania postaw społecznych.

Nasza strona wykorzystuje mechanizm plików cookies. W plikach cookies zapisujemy informacje służące do prawidłowego działania funkcjonalności strony, w celach reklamowych i statystycznych.

Akceptuję mechanizm cookies na tej stronie

EU Cookie Directive Module Information