Komisja Rewizyjna

Katarzyna Iwona Zbrzyzna - Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
Elżbieta Gustawska - Członek Komisji Rewizyjnej
Maria Szawerdak - Członek Komisji Rewizyjnej

Zarząd Banku Żywności w Olsztynie

 

 prezes banku marek borowskiMarek Borowski – Prezes Banku Żywności w Olsztynie      

Jest Pan założycielem Banku Żywności w Olsztynie i jego prezesem od początku.
Dlaczego Bank podjął się opracowania strategii na rzecz walki z niedożywieniem dzieci?

"Z wykształcenia jestem nauczycielem. Pracując w szkole widziałem dzieci, które nie są w stanie doczekać do przerwy, na której będzie obiad; którym robiło się słabo z powodu niezjedzenia śniadania; dzieci, które nie potrafiły się skupić, gdyż były głodne. Według mnie jest to grupa, która powinna być pod szczególną ochroną. Żadne z nich nie jest winne sytuacji w której się znalazło. Chciałbym, aby wszystkie dzieci miały równy strat w przyszłość, a prawidłowe odżywianie staje się czasami kluczem do tego."

 

joanna tomaszczyk wiceprezes bankuJoanna Tomaszczyk – Wiceprezes Banku Żywności w Olsztynie

Od początku istnienia Banku Żywności w Olsztynie, jest Pani członkiem zarządu.
Bank prowadzi program dotyczący aktywizacji osób bezrobotnych.
Czy w perspektywie nadchodzących lat jest to działanie, na które
Bank powinien zwrócić większą uwagę?

"Działaniami statutowymi Banku Żywności w Olsztynie jest pozysk i dystrybucja żywności, dodatkowo prowadzimy działania polegające na aktywizacji osób z grup defaworyzowanych. Wymusza je sytuacja w jakiej znajdują się mieszkańcy naszego województwa - mamy jeden z najwyższych w Polsce wskaźników dotyczących ilości osób bezrobotnych. Włączając się w aktywizację tych środowisk realizujemy reintegrację zawodową, współpracując z Centrum Integracji Społecznej w Olsztynie, klubami integracji społecznej i organizacjami działającymi na rzecz osób bezrobotnych. Prowadzenie dalszych działań skierowanych do osób bezrobotnych jest niejako wpisane w naszą strategię i wiąże się w znacznej mierze z sytuacją ekonomiczną kraju. Zajmujemy się również działaniami edukacyjnymi w obszarach niemarnowania żywności, aktywizacji środowisk lokalnych poprzez współpracę z samorządami, instytucjami i organizacjami pozarządowymi. Wynikiem tego jest stabilna pozycja Banku, profesjonalizm jego pracowników oraz dobre perspektywy dalszego działania."

 bogdan raszczyk wiceprezes banku Bogdan Raszczyk – Wiceprezes Banku Żywności w Olsztynie

Od wielu lat zajmuje się Pan produkcją żywności. Jest Pan również członkiem zarządu Banku Żywności w Olsztynie. Czy wg Pana organizacja pozarządowa, taka jak Bank, powinna standaryzować swoje działania?

"Oczywiście, jest to podstawa do pomocy biednym ludziom, tym którzy sobie nie radzą. Bank Żywności jest swego rodzaju gwarantem i zabezpieczeniem. Jest otwarty na ludzi, gdyż wszyscy mogą do niego przyjść, zarówno potrzebujący jak i ci, którzy chcą nieść pomoc drugiemu człowiekowi. Dlatego tak istotnym elementem funkcjonowania Banku jest praca wolontariuszy. Uczymy ich jak pomagać innym. Liczba produktów jaką zarządzamy jest ogromna, tak samo jak liczba osób potrzebujących. Standaryzacja jest niezbędna do tego, aby móc sprawnie i jak najlepiej nieść pomoc innym. Powinniśmy bardziej szanować żywność, gdyż jest ona naszym dobrem powszednim. W przyszłości chciałbym widzieć i doświadczyć jeszcze więcej poparcia i zaangażowania dla tej inicjatywy."

daria ryzo skarbnik

 Daria Żyro – Skarbnik Banku Żywności w Olsztynie.

Pracuje Pani z osobami, które nie radzą sobie w dzisiejszej rzeczywistości. Które z działań, prowadzonych przez Bank Żywności, jest Pani szczególnie bliskie i przynosi oczekiwane efekty?

"Rzeczywiście tak się złożyło, że od trzydziestu lat pracuję z osobami, które z różnych przyczyn nie mogą poradzić sobie w dzisiejszym świecie. Sytuacja ta zmusza mnie do ciągłego poszukiwania możliwości pomocy tym osobom. Dzięki temu, że miałam szczęście spotkania na swej drodze zawodowej osób, które również odczuwają potrzebę pomocy innym - miałam przyjemność i możliwość współtworzenia od samego początku Banku Żywności w Olsztynie. Spowodowało to, że wszystkie działania prowadzone przez Bank Żywności są mi bardzo bliskie, ponieważ prowadzą do zmniejszenia kręgu ubóstwa na terenie naszego województwa, ale również znacząco zmniejszają obszary niedożywienia zarówno dzieci, jak i dorosłych. Z ogromnym sentymentem wspominam pierwsze zbiórki żywności, zaangażowanie wszystkich osób tworzących Bank oraz wszystkich pomagających nam wolontariuszy. Radość, jaka towarzyszyła nam ze zbierania pierwszych produktów. Zadowolenie z nawiązywania kontaktów i podpisywania pierwszych umów z producentami i dystrybutorami żywności. Systematyczne rozszerzanie działalności o kolejne programy realizowane przez Bank Żywności. Doszedł program PEAD, który poprzez zagospodarowanie nadwyżek interwencyjnych WE dał możliwość przekazywania osobom potrzebującym coraz więcej oraz coraz bardziej zróżnicowanego asortymentu produktów spożywczych. Aktualnie poza przekazywaniem żywności Bank Żywności robi jeszcze jedną wspaniałą rzecz, a mianowicie prowadzi programy edukacyjne skierowane głównie do dzieci i młodzieży, które pośrednio trafiają do ich rodziców. Uważam, że wiedza przekazywana w ramach tych programów jest bardzo wartościowa, ponieważ uczy zasad prawidłowego żywienia. Cenne jest również to, że programy te kierowane są także do osób i instytucji (m.in.: szkoły, przedszkola, ośrodki pomocy społecznej) odpowiedzialnych za dożywianie dzieci i młodzieży, jak i bezpośrednio do osób przygotowujących posiłki w szkołach i przedszkolach (intendentów i kucharzy). Myślę, że wszystkie programy realizowane przez Bank Żywności, dzięki ogromnemu zaangażowaniu wielu wspaniałych ludzi skupionych w Banku i wokół niego, są bardzo cenne i przyczyniają się do zmniejszenia obszarów niedożywienia, zapobiegają marnowaniu żywności i jednocześnie zagospodarowują nadwyżki żywności."

Nasza strona wykorzystuje mechanizm plików cookies. W plikach cookies zapisujemy informacje służące do prawidłowego działania funkcjonalności strony, w celach reklamowych i statystycznych.

Akceptuję mechanizm cookies na tej stronie

EU Cookie Directive Module Information