Strategia Problemu Niedożywienia Dzieci w Województwie Warmińsko-Mazurskim


strategia problemu niedozywieniaBank Żywności w Olsztynie realizując swoją misję, podejmował różne działania, które miały na celu edukację społeczeństwa, związanego z prawidłowym odżywianiem dzieci. Od kilku lat organizowane są konferencje naukowe, na które zapraszani są specjaliści, zarówno od spraw medycznych jak i socjalnych, by móc przybliżyć problem. Odbiorcami konferencji są pracownicy szkół i urzędów, organizacji pozarządowych, OPS-ów, PCPR-ów, ludzie którzy są bezpośrednio związani  z prawidłowym żywieniem dzieci. Z drugiej strony, Bank od lat prowadzi działania typowo osłonowe, wspierając szkoły i inne placówki w żywność, z której można wzbogacić posiłki już istniejące, objąć dodatkową grupę dzieci dożywianiem, czy zadbać o nie w czasie wakacji. Wiele działań podejmowanych przez Bank w zakresie walki z niedożywieniem dzieci spowodowało myślenie o rozwiązaniu tego problemu bardziej strategicznie.

W 2008 roku Bank podpisał porozumienie z Wojewodą Warmińsko – Mazurskim, które obejmowało przygotowanie diagnozy problemu w województwie, przygotowanie dokumentu strategii rozwiązania tego problemu oraz podjęcie działań  w obszarze bezpośredniej pomocy żywnościowej i edukacji. Strategia mogła powstać dzięki aktualnie dostępnym badaniom, które w klarowny sposób ukazały potrzeby z zakresu niedożywienia dzieci. Do tego zadania została powołana specjalna grupa robocza, w skład której weszli przedstawiciele: Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, Kuratorium Oświaty, Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Uniwersytetu Warszawskiego, miejskich ośrodków pomocy społecznej, szkół oraz organizacji pozarządowych. Na podstawie analizy zebranych materiałów na temat niedożywienia dzieci oraz diagnozy województwa w tym zakresie przygotowano strategię rozwiązania problemu. Diagnoza była skierowana do trzech grup (do ośrodków pomocy społecznej, szkół i organizacji pozarządowych)  Zbadano 80 % OPS-ów, 30% szkół i 10% organizacji. Dane, które uzyskano oraz pozostałe materiały pozwoliły na podjęcie działań związanych z opracowaniem dokumentu strategii. Powstała grupa robocza, która na podstawie zebranych wcześniej danych, przeprowadzonej analizy SWOT, wywiadów oraz na podstawie pozostałych dokumentów, stworzyła dokument strategii. Dokument ten został zrealizowany w formie otwartej, czyli można dodawać do niego treści, pomysły bądź inne rozwiązania. Dzięki niemu możliwa jest koordynacja pomiędzy podmiotami administracji publicznej a organizacjami pozarządowymi, które zajmują się walką z niedożywieniem dzieci. Tworzy on swego rodzaju podstawę do dalszych działań z zakresu przeciwdziałania niedożywianiu dzieci w województwie. Wzorując się na zawartych w nim danych, możliwe jest stworzenie programów operacyjnych, działań, przedsięwzięć rozwojowych czy planów inwestycyjnych. Bank Żywności już podjął się realizacji części edukacyjnej i działań osłonowych.

Nasza strona wykorzystuje mechanizm plików cookies. W plikach cookies zapisujemy informacje służące do prawidłowego działania funkcjonalności strony, w celach reklamowych i statystycznych.

Akceptuję mechanizm cookies na tej stronie

EU Cookie Directive Module Information