Aktywni i      kompetentni w     Gminie Piecki                     


logofe

W partnerstwie z Gminą Piecki realizujemy projekt finansowany z Funduszy Europejskich, którego celem jest zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej 15 osób zagrożonych ryzykiem ubóstwa lub wykluczenia społecznego w wieku 18-64.

Czytaj więcej...

Aktywni i kompetentni w Gminie Ruciane-Nida


logofe

W partnerstwie z Gminą Ruciane-Nida realizujemy projekt finansowany z Funduszy Europejskich, którego celem jest zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej 16 osób zagrożonych ryzykiem ubóstwa lub wykluczenia społecznego w wieku 18-64 lata.

Czytaj więcej...  

       Projekt           "W drodze do         aktywności"          


logofe

Projekt "W drodze do aktywności" jest realizowany w oresie od 01.08.2017 r. do 31.10.2019 r. poprzez Federację FOSa, Bank Żywności w Olsztynie oraz Ośrodki Pomocy Społecznej w Barczewie, Gietrzwałdzie, Jonkowie, Olsztynie, Purdzie i Stawigudzie.

Czytaj więcej...

       EFFECT                                                                


erasmuslogo

Projekt realizujemy wspólnie z Eurocrea Marchant w Mediolanie, Acaca w Atenach, Global Feedback w Londynie i Universitat Autonoma w Barcelonie. Edukujemy Europę w zakresie niemarnowania żywności!                                                                            

Czytaj więcej

EFS poziom polskie kolor

Rozeznanie rynku na zakup i sukcesywną dostawę materiałów piśmienniczych dla
uczestników/uczestniczek warsztatów w ramach projektu „W drodze do aktywności” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego

POBIERZ TUTAJ

_________________________________________________________________________________________

Zapytanie ofertowe na usługę cateringową podczas warsztatów dla uczestników/uczestniczek projektu finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w oparciu o projekt "W drodze do aktywności" realizowany w ramach Regionalnego  Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 

POBIERZ TUTAJ

Wybór oferenta -  protokół

 

_________________________________________________________________________________________

Rozeznanie rynku na zakup i dostawę sprzętu w ramach projektu "W drodze do aktywności" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

POBIERZ TUTAJ

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Projekt pt. "W drodze do aktywności" jest realizowany w okresie od 01.08.2017 do 31.10.2019 r. przez Federację FOSa, Bank Żywności w Olsztynie oraz Ośrodki Pomocy Społecznej w Barczewie, Gietrzwałdzie, Jonkowie, Olsztynie, Purdzie i Stawigudzie.

Celem projektu jest podniesienie stopnia aktywności społecznej, zdrowotnej, edukacyjnej i zawodowej u 443 osób (263 kobiet i 180 mężczyzn) bezrobotnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkujących na terenie miasta Olsztyn oraz gmin Stawiguda, Purda, Gietrzwałd, Jonkowo i Barczewo.

Projekt zakłada objęcie uczestników wieloaspektowym, interdyscyplinarnym wsparciem, obejmującym zarówno działania o charakterze reintegracji społecznej (warsztaty kompetencji społecznych i zyciowych, wsparcie psychologoów, grupy wsparcia, poradnictwo specjalistyczne, praca socjalna, animacja lokalna) jak i aktywizacji edukacyjnej i zawodowej (doradztwo zawodowe, kursy zawodowe i kwalifikacyjne, staże, pośrednictwo pracy). 160 uczestników weźmie udział w innowacyjnym modelu wsparcia, tzw. JOBfirmie (symulacyjnym przedsiębiorstwie), kształtującym samodzielność i nawyki niezbędne w podjęciu zatrudnienia.

W efekcie projektu m.in. 280 osób (170 kobiet i 110 mężczyzn) podniesie swoją aktywność społeczną, a min. 100 osób uzyska zatrudnienie.

Wartość całkowita projektu: 7 415 159,27 zł.

Wkład Funduszy Europejskich: 6 865 159,27 zł.

_____________________________________________________________________________________________

Projekt "W drodze do aktywności" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

  • darczyncy nowe
  • firmy wpierajace loga 2
  • sam 3
  • sam 8

Nasza strona wykorzystuje mechanizm plików cookies. W plikach cookies zapisujemy informacje służące do prawidłowego działania funkcjonalności strony, w celach reklamowych i statystycznych.

Akceptuję mechanizm cookies na tej stronie

EU Cookie Directive Module Information